Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn là Công ty Thương mại hay Nhà sản xuất?

Chúng tôi là một nhà sản xuất thực sự 100%.

Thời gian sản xuất của bạn là gì?

30-45 ngày phụ thuộc vào tiền gửi nhận được.

Bạn có chấp nhận thiết kế và kích thước tùy chỉnh?

Vâng, chắc chắn.Thiết kế và kích thước tất cả đều theo sự lựa chọn tùy chỉnh của khách hàng.

Điều khoản thanh toán ưa thích là gì?

TT và LC

Bạn đang cung cấp kích thước tiêu chuẩn của màn hình?

hầu hết dựa trên tùy chỉnh và không có cổ phiếu cho kích thước tiêu chuẩn.

Còn hệ thống lưới chắn côn trùng của bạn thì sao?

Chúng tôi có hệ thống tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Hoa Kỳ, ... Chúng tôi có tay nghề đặc biệt từ nguồn gốc sợi đến thành phẩm.

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?